Oferta devize lucrari

Evaluare lucrari de constructii si instalatii

Devize constructii, oferta deviz general


Devize constructii si instalatii, estimare cantitati de lucrari

Intocmim devize oferta pentru proiecte de investitii, devize lucrari constructii pentru realizarea unor obiective noi de investitii sau devize pentru lucrari de interventii la constructiile existente. Serviciile se adreseaza persoanelor fizice si juridice, in vederea evaluarii lucrarilor propuse pentru construirea sau interventia la constructiile de locuinte, case, vile, blocuri, spatii comerciale, hoteluri, sedii firme, hale de productie, monumente istorice, etc.

Asiguram elaborarea documentatiei puse la dispozitie si realizarea listelor de cantitati pentru lucrari de constructii si instalatii, note de comanda suplimentara sau note de renuntare, stabilirea indicilor de recapitulatie si realizare devizelor oferta pe specialitati: arhitectura, structura de rezistenta, instalatii in constructii, dotari, amenajari exterioare, drumuri, poduri, eventual caiete de sarcini pentru lucrarile propuse, inclusiv realizarea situatiilor de lucrari.

Se analizeaza solutiile tehnice si masurile din expertiza tehnica la constructiile existente, dupa caz ale auditului energetic precum si ale altor studii realizate in functie de specificul investitiei si de procesele tehnologice. Se elaboreaza listele de cantitati de lucrari, specificul materialelor utilizate si incadrarea lucrarilor in normele specifice de deviz, se stabilesc consumurile specifice de material, manopera, utilaj si transport, precum si dotarile prevazute in proiect.

Se estimeaza durata de realizare a obiectivului de investitii exprimata in luni, in raport cu lucrarile propuse in studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, proiectul pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor, proiectul tehnic de executie.

In cazul finantarii lucrarilor prin credit bancar se intocmeste un deviz estimativ de lucrari pentru amenajarea, extinderea, modernizarea imobilului, inclusiv graficul fizic si valoric de realizare a lucrarilor de constructii si instalatii propuse.


Devizul general - HG 907/2016

Devizul general stabileste valoarea estimativa a cheltuielilor necesare realizarii obiectivului de investitii in faza de proiectare studiu de fezabilitate, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, proiect tehnic. In devizul general se cuprind urmatoarele cheltuieli pe capitole:
- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;
- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii;
- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;
- Cheltuieli pentru investitia de baza aferente obiectelor cuprinse in obiectivul de investitii;
- Alte cheltuieli, organizare de santier, comisioane, taxe, cheltuieli neprevazute;
- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste.

Devizul general si devizul pe obiect se elaboreaza in conformitate cu Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016. In situatia in care apar schimbari incadrate de norme si reglementari tehnice in vigoare, modificari de solutii tehnice ce determina modificarea valorii devizului general realizam actualizarea documentatie tehnico-economice aprobate si actualizarea devizului general.

Informatii referitoare la:
Studiu de Prefezabilitate (SPF)
- Se prezinta costurile de investitie estimate prin raportare la obiective de investitii similare.

Studiu de Fezabilitate (SF)
- Se prezinta costurile estimative de investitie pentru realizarea obiectivului de investii corelate cu caracteristicile tehnice si parametri specifi proiectului analizat, varianta constructiva si dotarea specifica functiunii propuse, inclusiv concluziile studiului privind utilizarea unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice, eventual alte studii de specialitate necesare.

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI)
- Se prezinta costurile estimative de investitie pentru interventiile necesare corelate cu categoriile de lucrari propuse in cadrul solutiilor tehnice, respectiv, lucrari de consolidare, protejare, restaurare, conservare a elementelor, lucrari de hidroizolatii, termoizolatii, lucrari de demolare elemente structurale si nestructurale, demontari, inlocuiri ale instalatiilor si echipamentelor propuse, refacerea finisajelor la interior si exterior, necesarul de utilitati - bransari sau debransari necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate.

Analiza este efectuata atat pentru cladiri monumente istorice cat si cladiri existente cu functiuni si masuri ce raspund cerintelor de calitate.
- Se analizeaza durata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare.
- Conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice in conformitate cu reglementarile tehnice se stabilesc indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei, respectiv valoarea totala a exprimata in lei, cu TVA si fara TVA, din care lucrari constructii-montaj (C+M).

Proiect Tehnic de Executie (PT)
- Se prezinta costurile estimative de investitie pentru realizarea obiectivului de investii corelate cu solutiile tehnice, memoriile pe specialitati si caietele de sarcini.
- Se elaboreaza liste cu cantitati de lucrari completate cu preturi unitare, si vor contine:
a) Formularul F1 - centralizatorul cheltuielilor pe obiectivul de investitii;
b) Formularul F2 - centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte;
c) Formularul F3 - cuprinde listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari - devize oferta;
d) Formularul F4 - cuprinde listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile necesare;
e) Formularul F5 - fise tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotarile prevazute;
f) Formularul F3 pentru listele cu cantitati de lucrari aferente constructiilor provizorii O.S. (organizare de santier).
- Graficul general de realizare a obiectivului de investitii - Formularul F6.

DEVIZ GENERAL

Ne adresam

Firmelor de consultanta, companiilor si persoanelor fizice autorizate care doresc finantare pentru proiecte din fonduri europene, institutiilor publice care doresc finantare.

DEVIZE OFERTA

Ne adresam

Firmelor de proiectare, firmelor ce executa lucrari din domeniul constructiilor, inclusiv lucrari de instalatii la constructii existente: reparatii capitale, modificari, modernizari, consolidari si reabilitari termice, lucrari pentru obiective noi de investitii.

CREDIT BANCAR

Ne adresam

Persoanelor fizice si juridice pentru care este necesar elaborarea devizului general pentru obtinerea unui credit bancar pentru lucrari la constructii noi sau lucrari de interventii la constructiile existente.

Oferta de pret

Onorariu prestari servicii


Elaborare diviz oferta


Lucrari constructii si instalatii
In situatia in care se opteaza pentru achitarea onorariului aferent proiectului de investitie, cuantumul acestuia se va stabili de comun acord in functie de cerintele beneficiarului, faza de elaborare a proiectului de investitii si de perioada de timp necesara pentru intocmirea devizului general.

Estimarea corecta a lucrarilor de constructii si instalatii
Orice investitor dispune de surse limitate, unde fiecare ban cheltuit pentru studii, evaluari, documentatii, proiectare, poate sa economiseasca in etapele urmatoare desfasurarii proiectului foarte multi bani. Este foarte important ca investitorul sa plateasca echipa ce furnizeaza diverse tipuri de servicii: concept / proiectare / executie / utilizare constructie, pentru cresterea nivelului de performanta al investitiei. In acest fel, toate aceste activitati sunt benefice pentru un control mai bun asupra costurilor, termenelor, calitatii materialelor, echipamentelor si utilajelor. Orice deficienta in sistemul de plati va genera nemultumiri antreprenorilor, furnizorilor, consultantilor, tuturor celor implicati in mod direct in proiect, ceea ce va avea consecinte negative asupra calitatii si termenelor lucrarilor.

In realizarea unei investitii se urmaresc urmatorii parametri:
- termen de realizare * rezonabil,
- incadrare in bugetul programat * realist,
- asigurarea calitatii inscrise in proiect * angajarea unui consultant specializat,
- siguranta executiei * respectand norme si standarde specifice.

Cresterea calitatii
Deciziile privind cresterea calitatii si diminuarea costurilor, luate in etapa preliminara, chiar inainte de finalizarea proiectului, sunt de importanta majora. In functie de economii sau depasiri de costuri, se va inregistra pentru investitor profit sau pierdere. Estimarile si controlul costurilor de lucrari sunt deosebit de importante pentru asigurarea rentabilitatii investitiei.

Prin serviciile prestate se asigura
- intocmirea propunerilor financiare pe baza proiectului tehnic, specificatiilor tehnice, listele de materiale, echipamente, utilaje si dotari necesare;
- analiza privind schimbarile de solutii sau materiale in vederea optimizarii valorii lucrarilor si a termenului de executie;
- solutionarea problemelor si/sau neclaritatilor semnalate de ofertanti;
- analizarea si evaluarea ofertelor de pret, termenelor de executie si elaborarea raportului de lucrari.

O estimare cat mai la obiect va stabili un pret real al proiectului. In estimarea unui obiectiv de investitii, esentiale sunt experienta, pregatirea si capacitatea inginerului, pretul serviciilor avand o importanta mult prea mica in raport cu avantajele pe care le asigura.

EVALUARE LUCRARI

HOTARAREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 stabileste etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor noi de investitii in domeniul constructiilor, a lucrarilor de interventii la constructiile existente.

Lucrari de referinta

Documentatii tehnico-economice elaborate


Pentru serviciile prestate exemplificam


Lucrari constructii si instalatii

 • SMART BUILDING SRL - consultanta documentatie economica (deviz oferta categorii de lucrari constructii si instalatii) investitii.
 • RAUM SRL - consultanta documentatie economica (devize oferta categorii de lucrari constructii - montaj, caiete de sarcini) investitii: bazin olimpic, imobile de locuit, hale industriale, cartiere rezidentiale.
 • ASCO CONSTRUCTII SRL - consultanta documentatie economica (deviz oferta categorii de lucrari instalatii si constructii) investitii.
 • DESILVA INTERMED SRL - consultanta documentatie economica (devize oferta lucrari constructii si instalatii) investitii: case de vacanta, imobile de locuit, hotel.
 • NETWISE CONSULTING SRL - consultanta documentatie economica (lucrari deviz oferta).
 • TOP EXPERT MANAGEMENT SRL - consultanta documentatie economica (deviz oferta) investitii.
 • LUMINA INSTITUTII DE INVATAMANT SA - consultanta documentatie economica (deviz oferta categorii de lucrari constructii, instalatii, amenajari exterioare) investitii.
 • COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII - documentatie economica (deviz oferta) si urmarire investitii in cadrul Programului National de Construire a Salilor de Sport.
 • BANCA TRANSILVANIA - corelare lucrari, control cost de proiect si documentatie economica (devize oferta), realizare sedii agentii din Bucuresti si din alte judete.
 • BRD GROUPE SOCIETE GENERALE - corelare lucrari, control cost de proiect si documentatie economica (deviz oferta), realizare sedii agentii din Bucuresti si din alte judete.
 • PIRAEUS BANK - corelare lucrari, control cost de proiect si documentatie economica (devize oferta), realizare sedii agentii din Bucuresti.
 • ROMINSERV SA - corelarea lucrarilor, respectarea termenelor in desfasurarea proiectelor, controlul situatiei costurilor de proiect si a documentatiei economice (deviz oferta), pentru modernizarea statiilor de carburanti Rompetrol din Constanta , Slobozia, Caransebes.
 • EUROFARMACIA SRL - corelarea lucrarilor, respectarea termenelor in desfasurarea proiectelor, controlul situatiei costurilor de proiect si a documentatiei economice (devize oferta) pentru modernizare sedii farmacii din Bucuresti.
 • VP MARKET NDX SRL - corelarea lucrarilor, respectarea termenelor in desfasurarea proiectelor, controlul situatiei costurilor de proiect si a documentatiei economice (deviz oferta) pentru modernizare supermarketuri Albinuta din Bucuresti.
 • PERSOANE FIZICE - documentatii economice - deviz estimativ de lucrari pentru credit bancar (deviz oferta categorii de lucrari constructii si instalatii) in vederea lucrarilor de reabilitare / modernizare / extindere sau lucrarilor de constructii noi.
 • COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI DIN ROMANIA - corelare lucrari, respectarea termenelor in desfasurarea proiectelor, controlul situatiei costurilor de proiect si a documentatiei economice (devize oferta) pentru modernizarea sediului din Bucuresti.
 • TIGER SA - documentatie economica (devize oferta) si urmarirea investitiilor.
 • SOMESUL SA - documentatie economica (deviz oferta) si urmarirea investitiilor.
 • CENTRUL DE PLASAMENT BECLEAN - documentatie economica (deviz oferta) si urmarirea lucrarilor realizate.
 • MUNICIPALITATEA CLUJ-NAPOCA - documentatie economica (deviz oferta) si urmarirea programului de reabilitare a strazilor.
 • SPITALUL DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA - documentatie economica (deviz oferta) si urmarirea costurilor de proiect.
 • PROMET SA - documentatie economica (devize oferta) si urmarirea costurilor de proiect.
 • Documentatie economica (devize oferta) si urmarirea costurilor de proiect la reteaua de distributie si utilizare instalatie gaz (jud. Cluj-Napoca si jud. Bistrita-Nasaud).

LUCRARI EVALUATE

Elaborare documentatii tehnico economice pentru realizarea obiectivelor de investitii (estimare deviz general si devize pe obiecte).

CHELTUIELI OBIECTIV DE INVESTITII

Pondere MATERIALE
Pondere MANOPERA
Pondere UTILAJ
Pondere TRANSPORT

DATE CONTACT


S.C. Proiect Cost Invest S.R.L.

Telefon: 0770 712 507
E-Mail: office@devizinvest.ro
Adresa: 032757 BUCURESTI, Aleea Barajul Dunarii, Nr.4, Sector 3.

Acest site utilizeaza cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea utilizarii acestor cookies. Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati "Politica privind fișierele cookies" de mai jos.
* Politica privind fisierele cookies
* Politica de confidentialitate
* Termeni si conditii

TRIMITE PROIECT

Pentru a discuta asupra unor posibile colaborari sau obtinerea unei oferte estimative de pret, puteti transfera rapid datele proiectului folosind serviciul oferit de wetransfer.com.